Herkenbaar?

“We willen sneller kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, maar het lukt niet”

“We zitten vast in bepaalde patronen en weten zelf  niet hoe we eruit moeten komen”

“We hebben het zo druk dat we alleen toekomen aan de waan van de dag”

“Vergaderingen zijn lang en niet doelgericht”

“Ik erger me aan mensen die maar niet vooruit willen”

“Ik erger me aan mensen die niet goed nadenken voor ze een stap zetten”

“Ik voel me niet veilig om te zeggen wat ik denk”

“Ik ervaar dat ik weinig invloed heb op belangrijke beslissingen”

“Ik mis richting en heb moeite om prioriteiten te stellen”

“Ik ervaar een ‘ieder voor zich’ mentaliteit en mis de onderlinge verbinding”

“De samenwerking met andere teams of afdelingen verloopt stroef”

Waar we voor staan

We geloven in de kracht van heterogene teams. Ieder team functioneert het best als elk individu telt en elk talent op waarde wordt geschat. Om topprestaties te leveren is het belangrijk dat teamleden zicht hebben op het eigen gedrag en dat van collega’s. Door dit inzicht kun je constructief in dialoog gaan, weet je elkaar makkelijker te vinden en bovendien houd je elkaar scherp. Team- en organisatiedoelen worden sneller bereikt. Met andere woorden: bewustzijn op de onderlinge verschillen maakt een team succesvol. Dit heeft niet alleen een positieve uitwerking op de onderlinge communicatie en prestaties, maar ook op de verbinding met klanten, partners en leveranciers.

Managers en teamleden creëren zo een innovatieve leeromgeving, waarin verbinding, vertrouwen en talenten centraal staan. Deze omgeving motiveert de teamleden om eigenaarschap en actie te nemen. Dat is wat wij duurzame ontwikkeling noemen.

Wat ons onderscheidt

Met genoegen kijk ik terug op onze samenwerking. Dankzij jullie vakmanschap en persoonlijke betrokkenheid  is de teambijeenkomst constructief afgesloten, met concrete actiepunten ter verbetering. Daardoor werd het MTO een katalysator in ons verbeterproces.

Walther VerhoevenHoofd Communicatie, Inspectie voor de Gezondheidszorg

Jij weet als geen ander ideeën, plannen en dromen om te zetten naar concrete acties. Je was tijdens, maar zeker ook na het traject, altijd bereid om mee te denken of om extra uitleg te geven zodat ik de juiste keuzes kon maken. Dankzij jouw goede adviezen heeft de hoeveelheid waardevolle informatie mijn verwachtingen overtroffen.

Simone SandersConsultant Klanttevredenheid, Essent

Je hebt van begin tot eind het traject begeleid en deed dit zeer professioneel en dienstverlenend. Je kwam altijd je afspraken na, waardoor ik mij een gerespecteerde klant voelde. Ik heb je ervaren als een zelfstandige, professionele, ervaringrijke en passievolle vrouw.

Vera van ElterenQuality Advisor Health & Safety, Hoogheemraadschap van Rijnland

Jij was de topper als het ging om workshops. Je wilt betekenis geven, vertalen naar de context. Je weet betrokkenheid te creëren, maakt contact, daagt mensen uit. Veel vragen stellen en niet alleen zenden.

Eric SondervanDirector Experience Management, TNS NIPO

Je hebt een plezierige manier van communiceren waarbij je samen met ‘de klant’ op zoek gaat naar de mogelijkheden. Je kan je goed inleven in de klantvraag en toont daarbij de nodige flexibiliteit.

Roy Vermeulenbeleidsadviseur P&O, gemeente Amersfoort

Jij bezit de eigenschap om resultaten van onderzoek te “verbinden” met de mensen die het aangaat. Op basis daarvan ben je in staat een lijn uit te zetten voor een adequate vervolgaanpak. De factor “mens” is daarbij voor jou sterk bepalend zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen.

Theo Hupsedirectiesecretaris/kwaliteitscoördinator gemeente Nunspeet

Jullie waren inspirerende coaches. De medewerkers en het management ervaarden passie en plezier. Medewerkers werd geleerd waar dat kon zelf sturing te geven. Jullie zijn in staat vaste patronen te doorbreken. Dit alles binnen een context waarbij veiligheid en waardering voor jezelf en de ander centraal stonden. Jullie leiding daarin was aanstekelijk en goed toepasbaar in de praktijk.

Derk KokHoofd afdeling Dienstverlening, gemeente Nunspeet
(c) de teamverbinders