Succesdagen

Om succesvol te zijn als team, is een aantal randvoorwaarden essentieel. Allereerst moeten doelen en kaders helder zijn. Anders weet je simpelweg niet wanneer je goed bezig bent en voel je onvoldoende vrijheid om te ondernemen. Ten tweede is het belangrijk dat teamleden hun mening durven uit te spreken en collega’s durven aan te spreken. Deze randvoorwaarden komen aan bod tijdens de succesdagen. Concreet begeleiden we teams bij de volgende stappen:

  1. Bouwen aan een aanspreekcultuur
  2. Vanuit dialoog verschillende perspectieven met elkaar confronteren
  3. Het gezamenlijk formuleren van de teamdoelen
  4. Expertise bundelen en gewenst gedrag concreet maken
  5. Eigenaarschap nemen

Vertrouwen als basis

Een voorwaarde, met name voor de eerste twee stappen, is een basis van onderling vertrouwen. Hieraan werken we tijdens de eerste twee bouwstenen van de Teamontwikkeling (zie ‘Hoe we werken’). Deze bouwstenen zijn onderdeel van de succesdagen.

Programma

Tijdens de Succesdagen verkennen de teamleden met elkaar wat succes voor hen betekent en wat iedereen nodig heeft om succesvol te zijn. In deze fase begeleiden we de teamleden om vanuit een robuuste dialoog verschillende perspectieven met elkaar te delen. In het tweede deel staat het gezamenlijk concretiseren en formuleren van de teamdoelen centraal. Het is van belang dat, vanuit een constructieve dialoog, de verschillende perspectieven samenkomen en men het eens wordt over een aantal specifieke doelen. Het laatste deel bestaat uit het met elkaar verkennen welke expertises en talenten nodig en aanwezig zijn om de teamdoelen te behalen. Ook maken de teamleden samen het gewenste gedrag bij de gestelde doelen concreet. Met als resultaat dat ieder afzonderlijk teamlid eigenaarschap neemt over de afgesproken doelen en het afgesproken gedrag.

Dit programma neemt 2 dagen in beslag.