Teamontwikkeling

Bij teamontwikkeling vormen de zes elementen uit onze aanpak “Hoe we werken” het fundament voor de ontwikkeling van het team als geheel en de afzonderlijke teamleden. Dit fundament is essentieel voor verdere stappen in de gewenste richting en vormt daarom altijd de basis. Daarnaast gebruiken wij het gedachtengoed van Jung om het voorkeursgedrag van teamleden in kaart te brengen.

Duur

Teamontwikkeling neemt tenminste twee dagen in beslag, waarbij alle zes de elementen aan bod komen. Tussen de twee dagen bouwen we tijd in om inzichten uit de eerste dag te laten landen en te gaan ervaren in de praktijk.

Uitbreiding

De teamontwikkeling kan worden uitgebreid, waarbij een of enkele elementen nader belicht worden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn, dat het team al goed in staat is om elkaars verschillen te zien, maar dat feedback geven echt een uitdaging is. Of teamleden weten elkaar al mooi te versterken, maar men is nog niet gewend om vervolgens echt eigenaarschap te nemen. Dit kan voor, tijdens of na de tweedaagse teamontwikkeling duidelijk worden. We kunnen dan op voorhand de tweedaagse uitbreiden, of op een later moment terugkomen voor een vervolg.

Per element bieden we een aanvulling aan vanaf een halve dag.

Andere samenwerkingsverbanden

De wereld is groter dan het team op zich: om echt succesvol te zijn, is het belangrijk dat teams met elkaar samenwerken, om zo de organisatiedoelen te kunnen bereiken. Ook zien we steeds vaker tijdelijke projectteams ontstaan, waarbij intercollegiale samenwerking een must is. Ook deze samenwerkingsverbanden, waarbij eigenaarschap vaak nog een uitdaging is, kunnen we met onze aanpak versterken.